RESTORAN 07h-24h   SOBE – NON/STOP
Tel: 022/24-52-511    Теl:065/44-02-167

Železnička 150 , 22420 Platičevo (Srem)
e-mail: konaktammy@gmail.com

TURISTIČKA PONUDA

GRAD ŠABAC

Grad Šabac je udaljen 10min od Hotela Konak Tammy i na samo 10min vožnje do centra grada.

GRAD SREMSKA MITROVICA

Grad Sremska Mitrovica je udaljen 25min od Motela Konak Tammy.

GRAD RUMA

Grad RUMA je udaljen 20min od Hotela Konak Tammy.

LOVIŠTE „KARAKUŠA“

Lovište „Karakuša“ je udaljeno 3km od Hotela Konak Tammy
„Posavsko lovište Karakuša“ je ukupne površine 8.125,22  ha od čega je pod ogradom 2.257 ha.Glavne vrste krupne divljači su: divlja svinja, običan jelen i prateća vrsta srneća divljač.Ovo lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 75 do 80 m. Skoro celo lovište nalazi se pod šumom.Lov krupne divljači obavlja se sa čeke. U ovom lovištu organizuju se grupni lovovi na divlje svinje.

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „OBEDSKA BARA“

Udaljen od Hotela Konak Tammy 28km.
Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ je prostrani močvarno-šumski kompleks koji se nalazi u jugoistočnom Sremu, između reke Save i naselja Kupinovo, Obrež i Grabovci i prostire se na površini od 9.820 hektara. Obedska bara,  čuveni ornitološki rezervat, danas specijalni rezervat prirode, poznata je širom Evrope još od sredine 19. veka od kada se o njoj ispredaju priče kao o carstvu ptica. Jedno je od najstarijih zaštićenih područja u svetu, od 1874. godine, dve godine nakon Nacionalnog parka Jelouston u SAD. Rezervat je jedno od retkih još očuvanih plavnih ritskih područja sa specifičnostima kao što su stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka, jasena i bresta, mešovite kolonije ptica močvarica od kojih su najpoznatije čaplja kašikara, mala bela čaplja, crna i bela roda. Na zaštićenom području rezervata od pre nekoliko godina ponovo se gnezde crni ibis (ražanj) i kašičar. Tokom realizacije programa posete rezervatu, stručni pratioci-čuvari zaštićenog područja će Vam prezentovati  bogatstvo biljnog i životinjskog sveta SRP „Obedska bara“.U rezervatu je poznato i oko 16 vrsta riba, od kojih su posebno značajne  štuka, čikov, šaran i karaš, a prostrano plavno područje je njihovo prirodno mrestilište i neophodna hranidbena baza.

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „ZASAVICA“

PLANINA CER

Nacionalni Park „Fruška Gora“

Rimski grad „Sirmijum“

RESTORAN 07h-24h   SOBE – NON/STOP
Tel: 022/24-52-511    Теl:065/44-02-167

Železnička 150 , 22420 Platičevo (Srem)
e-mail: konaktammy@gmail.com

IZRADA I ODRŽAVANJE WEB PREZENTACIJE — AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE PREGMATCH ŠABAC